Dinamo – midt i blinken
Fotointeresse og lyst til å gjøre noe annet enn å ta studiespesialiserende på vgs, var avgjørende for Sequoia Livingstone Fores valg av utdanningsløp.
Les mer
Yrkesfaglig fordypning (YFF)
Yrkesfaglig fordypning (YFF) er det vi kjenner som utplassering eller praksis i bedrift. Elevene får mulighet til å prøve ut grafisk produksjonsteknikk for å få best mulig grunnlag for å velge faget.
Les mer
Voksenlærling: om å lære et nytt fag
Schibsted Trykk har vært i prosess med nedbemanning de siste årene. I begynnelsen av 2018 inngikk de, i samarbeid med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, avtale med fire mekanikere og en prosessoperatør på pakkeriet om å tilby tilleggsutdannelse som lærlinger i det nye faget grafisk produksjonsteknikk. På den måten oppnår bedriften større fleksibilitet i produksjon og vedlikehold, og lærlingene får verdifull tilleggskompetanse.
Les mer
Hun var den første!
Grafisk produksjonsteknikkfaget ble søkbart fra 1. august i 2017 og erstatter fagene Trykker, Bokbinder og Grafisk emballasje. Den første lærekontrakten ble underskrevet med Veronica Elseberg torsdag 14. september hos Merkur Grafisk AS.
Les mer
Helt ny digital lærebok-app
Med finansieringshjelp fra Utdanningsdirektoratet, tett samarbeid med Opplæringssenteret for Visuell kommunikasjon og åpne dører hos grafiske bedrifter utvikler Fagbokforlaget nødvendig faglitteratur for yrkesfaget grafisk produksjonsteknikk.
Les mer