Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er det vi kjenner som utplassering eller praksis i bedrift. Elevene får mulighet til å prøve ut grafisk produksjonsteknikk for å få best mulig grunnlag for å velge faget.

Utplassering og praksis i bedrift (YFF) gir elevene mulighet til å prøve ut lærefaget grafisk produksjonsteknikk. Målet er å gi den enkelte elev best mulig grunnlag for å velge faget. YFF gir dessuten bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger en mulighet til å bli bedre kjent med aktuelle kandidater.

Elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for,dessuten en mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Meningen er at elevenehar en mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av bedriften som læringsarena.

Elevene mottar ikke lønn for oppgavene de utfører i bedriften og de er forsikret av skolen de går på.

Bedrifter som tilbyr YFF får kr 10 000 i støtte for bruk av ressurser. Det er Grafisk Utdanningsfond som ønsker å stimulere til økt rekruttering i faget.

Det vanligste er å tilby YFF for elevene på Vg2 Industriteknologi, men det går også an å tilby dette for spesielt interesserte elever allerede på Vg1.

1 dag + i uka

Omfanget for yrkesfaglig fordypning for Vg2-elever er 253 årstimer, dvs. ca. 25 % av opplæringen. I gjennomsnitt betyr dette i overkant av én dag i uka i løpet av skoleåret. Disse dagene kan organiseres på ulike måter i samarbeidet mellom bedrift og skole, f. eks. 1 – 3 dager i uka over en tidsbegrenset periode.

Lokalt tilpasset

Det skal lages en lokalt tilpasset opplæringsplan for YFF basert på læreplanen. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon utarbeider eksempler på slike planer.

Eksempler på arbeids- og læringsoppgaver kan være

 • Opplæring i sikkerhetsrutiner og andre aktuelle HMS-rutiner
 • Utføre assistentoppgaver på aktuelle produksjonsmaskiner
 • Få opplæring og kunne bruke produksjonsordren til å finne fram papir og andre materialer som skal brukes til produktet
 • Håndtere papir og andre trykkmaterialer
 • Måle tykkelse på papir og andre trykkmaterialer med mikrometer
 • Laste inn jobb/ordre i maskinens styresystem
 • Følge med på omstilling og kunne stille inn til riktig format
 • Utføre false- og registerkontroll
 • Følge med på fargevurdering, fargemåling og korrigering av avvik
 • Utføre renhold, rydde og holde orden
 • Følge bedriftens rutiner for kildesortering
 • Utføre enkelt vedlikehold som smøring, maskinpuss o.l.
 • Utføre aktuelle oppgaver med pakking, distribusjon, plasting og stropping

Hvilke oppgaver det er mulig å gjennomføre er nødvendigvis avhengig av bedriftens produksjon.Det er ikke meningen at elevene skal sinke eller gå i veien for produksjonen. Tvert imot bør det være et mål at eleven kan være til nytte. Oppgavene må derfor tilpasses produksjonen, den enkeltes ferdigheter, og evne til å lære og å utføre dem.

Det er ønskelig at utplasseringseleven får én person å forholde seg til gjennom perioden.

Opplæringssenteret tilbyr innføringskurs i grafisk produksjonsteknikk som teoretisk støtte for elevene som velger YFF i grafisk produksjonsteknikk.

 

 

Del via: