Lærlinger

Hvordan bli lærling? Det er mange veier du kan gå. Du kan søke etter lærebedriften selv, men den anbefalte veien går via Opplæringskontoret i ditt fylke. Der vil du få hjelp. Her finner du noen lenker til mer informasjon om veien til lærlingeplass.

Det å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke, for eksempel mediegrafiker eller grafisk produksjonsteknikker, ved å jobbe i en godkjent lærebedrift. Når du søker læreplass, er det viktig å være godt forberedt. Du finner mye, god informasjon på nettstedene: www.vilbli.no og www.utdanning.no

Uansett hvordan du går frem for å få en læreplass, må du alltid søke om formidling til læreplass via det offentlige nettstedet www.vigo.no

Lurer du på hva slags lønn du får som lærling? Da har Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon en god oversikt her

For fagene mediegrafiker og grafisk produksjonsteknikk er det en rekke lærebedrifter over hele landet. Her er oversikten over aktuelle lærebedrifter på Østlandet.