Helt ny digital lærebok-app

Med finansieringshjelp fra Utdanningsdirektoratet, tett samarbeid med Opplæringssenteret for Visuell kommunikasjon og åpne dører hos grafiske bedrifter utvikler Fagbokforlaget nødvendig faglitteratur for yrkesfaget grafisk produksjonsteknikk.

Skjønt lærebøker i vanlig form, blir det ikke. Det meste blir digitalt, i form av en app som du kan laste ned på mobiltelefonen din.

Med opplegget følger også en liten trykksak, for å vise hva slags produkter en grafisk produksjonstekniker kan produsere.

Appen gir deg forklaringer rundt 200 fagbegrep, som for eksempel: Hva er forskjellen på offset og digitaltrykk. Det blir en podkast om papir, videomateriell om hva en grafisk bedrift jobber med i dag.

– Den digitale lærebok-applikasjonen er inndelt i fem forskjellige kurs, en intro, om førtrykk, om materialer, om trykk og innbinding, pakking og distribusjon. Hele verdikjeden i en grafisk produksjon, forteller redaktør Gro Brath i Fagbokforlaget, prosjektleder for grafisk produksjonsteknikk-appen.

Det er mye spennende å lære på en mindre tung, teoretisk måte. Med den eneste trykksaken får du et forhold til trykksaken og fargegjengivelser, kalibrering av skjermer og hvordan et ferdig produkt ser ut.

Det er også tilrettelagt for at eleven selv kan laste opp bilder og video av produkter de er spesielt stolte av, i tillegg til en digital huskeliste over oppgaver de selv har utført.

– Vi har kjørt testrunder med lærlinger, og responsen har vært veldig positiv, sier Gro Brath som mener den digitale løsningen for grafisk produksjonsteknikk kan bli modell for læremidler til andre fag.

Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon, Merkur Grafisk, 07 Media, Elko Etikett, Schibsted Trykk og Pulp Grafisk har bistått Fagbokforlaget med sin kunnskap om faget.

Appen kommer på markedet i løpet av sommeren 2019.

Om Fagbokfolaget:

Fagbokforlaget er et av landets største forlag.

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdragsutgivelser.

Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

Del via: