Voksenlærling: om å lære et nytt fag

Schibsted Trykk har vært i prosess med nedbemanning de siste årene. I begynnelsen av 2018 inngikk de, i samarbeid med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, avtale med fire mekanikere og en prosessoperatør på pakkeriet om å tilby tilleggsutdannelse som lærlinger i det nye faget grafisk produksjonsteknikk. På den måten oppnår bedriften større fleksibilitet i produksjon og vedlikehold, og lærlingene får verdifull tilleggskompetanse.

Det er ikke uvanlig at det i grafiske produksjonsbedrifter er meget erfarne produksjonsmedarbeidere som mangler den formelle delen, fagbrevet. Det er fullt mulig å ta en periode som lærling i grafisk produksjonsteknikk.

I løpet av læretiden får den enkelte kunnskap om hele verdikjeden, fra førtrykk til ferdiggjøring og pakkeri.

I Schibsted har de etablert en fadderordning, og det er utarbeidet en plan for hva den enkelte lærlingen skal gjennomgå. Som mekanikere og prosessoperatører har de bidratt til vedlikehold og reparasjoner på  ctp-anlegget, pressen og pakkeriet. Nå får de opplæring under kyndig veiledning i grafisk produksjon og har etter kort tid blitt viktige ressurspersoner i selve avisproduksjonen.

– Jeg har fagbrev som automatiseringsmekaniker, men hadde et ønske om å lære noe nytt, få andre oppgaver og få en større forståelse for hele produksjonen, sier Lars Erik Larsen, Schibsted Trykk. Han har rundt 20 års yrkespraksis på Schibsted Trykk.

– Litt rart å bli lærling igjen?

– Det er jo ikke som å starte med blanke ark. Men veldig interessant å se andre sider ved produksjonen her på anlegget.

– Taper du noe lønnsmessig ved å bli læring?

– Nei, lønnsnivået for oss voksenlærlinger er stort sett likt det vi hadde fra før, sier Eriksen.

 

Del via: