Fra lærling til fagbrev hos 07 Media

Sebastian Myrvang, 19 år fra Oslo, fikk for ikke lenge siden grafisk fagbrev etter to år i lære hos 07Media i Oslo. Han kom inn i faget ved en tilfeldighet, nærmest som et andrevalg, og angrer ikke. Opplæringskontoret spurte om dette kunne være et aktuelt alternativ til industrimekanikk, og han takket ja til tilbudet. I

Sebastian Myrvang, 19 år fra Oslo, fikk for ikke lenge siden grafisk fagbrev etter to år i lære hos 07Media i Oslo. Han kom inn i faget ved en tilfeldighet, nærmest som et andrevalg, og angrer ikke. Opplæringskontoret spurte om dette kunne være et aktuelt alternativ til industrimekanikk, og han takket ja til tilbudet.

I dag er han ansatt hos 07Media og utfører forskjellige oppgaver i produksjonen, nå mest på ferdiggjøring. Arbeidet ligner mye på det han gjorde som lærling. Hovedforskjellen er at lønna gikk opp! Myrvang har tro på at faget vil bestå, men han er usikker på hvor lenge. Veileder Patrick Skar Mørk i 07Media har fulgt opp lærlingen underveis. Som veileder har han prøvd å gi så god opplæring som mulig, helt fra begynnelsens i prosessen til oppdraget er utført. Han har lagt vekt på at Myrvang skulle bygge selvtillit underveis, siden han må jobbe alene til tider. Skar Mørk var selv lærling for 25 år siden, på den gang utgammelt utstyr og han understreker viktigheten av å rekruttere lærlinger som får kompetanse på faget slik det er i dag. Også for å få unge folk inn i en bransje der mange er godt voksne.

Del via: