Mediegrafiker

En mediegrafiker jobber med grafisk design og produksjon, og skal sørge for at budskapet er lett forståelig for mottakeren. Mediegrafikere jobber i mange ulike grafiske bedrifter.

Du finner mediegrafikere i reklame- og designbyråer, aviser, trykkerier, multimedieselskaper, TV- og produksjonsselskaper, internettbedrifter og i andre bedrifters medie- og informasjonsavdelinger.

Som mediegrafiker jobber du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en mediegrafiker:

•design og produksjon av annonser, plakater og brosjyrer

•design og produksjon av annen visuell kommunikasjon og emballasje

•design og produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter

•design og produksjon til nettsider og andre digitale flater

•formgi både det visuelle uttrykket og innholdet

Som mediegrafiker må du ha god kunnskap om ulike analoge og digitale medier. Du må ha god forståelse for hvordan det visuelle uttrykket virker på mottakeren. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken bedrift du er ansatt i.

Kilde SSB

Mediegrafikeren samarbeider ofte med andre fagpersoner, blant annet illustratører, fotografer og fagoperatører.

Yrket har fellestrekk med grafisk designer, interaksjonsdesigner, webdesigner og mediedesigner.

Personlige egenskaper: Som mediegrafiker er du kreativ, nøyaktig og glad i utfordringer. Du har sans for form, typografi og farger, og du har evnen til å tilpasse deg nye medier og holde deg oppdatert. I tillegg må du være innstilt på å bruke datateknologi og teknisk utstyr. Du må ha evne til å jobbe under tidspress.

Utdanningsløpet: https://utdanning.no/studiebeskrivelse/mediegrafikerfag

kilde Utdanning.no

Del via: